شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تصويب اصلاحات موافقتنامه (كنوانسيون) بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان (اس تي اس دبليو 1978 (1357))

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/04/02 نامه استمهال  
1400/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1400/07/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/08/12 نامه استمهال  
1400/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-