شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/30 طرح  
1359/10/02 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-