شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 15 بخشنامه شماره 28004-1388/11/12

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1397/01/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/02 گزارش کارشناسی  
1397/05/03 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-