شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/07/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-