شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 1358/9/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/25 لايحه  
1360/12/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/12/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-