شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه 76 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/04/18 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/07/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1381/05/22 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-