شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص واگذاري زمين‌هاي بنياد مستضعفان به وزارت مسكن و شهرسازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/02/24 نامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  
1363/04/23 نامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  
1363/05/07 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
متن فرمان امام جهت تشكيل بنياد مستضعفان  
1362/08/09 راي وحدت رويه شماره 8 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  
1363/01/16 نامه شوراي عالي قضايي به بنياد مستضعفان استان مازندران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-