شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص تأثير آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/09/26 استعلام اشخاص  
1383/11/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 170
1383/11/17 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1380/02/18 نظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-