شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح آيين‌نامه بررسي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/26 طرح  
1360/03/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/03/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-