شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1395/3/3 و 1393/10/8 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/09/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/01/26 گزارش کارشناسی  
1396/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/02 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-