شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه لغو محدوديتهاي مندرج در تبصره‌هاي (5) و (16) قانون بودجه سال 1359

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/14 لايحه  
1359/11/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/11/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-