شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص جايگاه قانوني كميته امداد امام خميني (ره)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/08/06 استعلام اشخاص  
1368/09/22 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 57
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1366/03/20 اساسنامه كميته امداد امام خميني (ره)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-