شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/14 طرح  
1360/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/16 نامه استمهال  
1360/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/03/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-