شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/06/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/07/07 نامه استمهال  
1400/07/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 75 - 85
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-