شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/19 لايحه  
1398/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/09/09 نامه استمهال  
1398/09/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 74
1399/02/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 9 - 10 - 75 - 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-