شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/04 لايحه  
1361/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/03/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-