شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/11 مصوبه هيات وزيران  
1396/06/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/06/15 متن نهايي اساسنامه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/06/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/6/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-