شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون صدور چك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/12/01 طرح  
1397/05/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/06/05 نامه استمهال  
1397/06/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/06/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1397/07/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1397/08/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/08/19 جدول تطبيقي  
1397/08/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/08/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/09/03 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/06/07 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/6/7 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-