شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/17 لايحه  
1361/11/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-