شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شورايعالى انقلاب فرهنگى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/10/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1381/03/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1381/04/12 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-