شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند د بخشنامه شماره 111/م ح/34 مورخ 14/ 12/ 1373 شوراى اقتصاد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/11/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/06/11 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1377/07/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-