شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قسمتي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/05 لايحه  
1361/07/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/08/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-