شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص باز پس گيري زمينهاي محيات از متصرفيني كه قبل از تاريخ 65/12/16 تصرف كرده‌اند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/12/04 نامه ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين و احياء اراضي  
1378/07/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-