شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/11 لايحه  
1398/03/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/29 نامه استمهال  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/04/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-