شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن رديف 4، 1 تصويب نامه شماره 150897/ت 53158 ه‍ - 1395/12/01 هيأت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/07/01 گزارش کارشناسی  
1398/08/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-