شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 1380/4/5 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/02/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1383/11/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-