شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (135) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/09 لايحه  
1361/04/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-