شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 40485 - 1385/8/16 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي اجراي احكام نهايي دادگاه‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/05/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/03 گزارش کارشناسی  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/09/13 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-