شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شيوه‌نامه شماره 92/1/5319 مورخ 1392/2/8 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/02/08 گزارش کارشناسی  
1397/02/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/06 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/09/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/07/16 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-