شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان بازگشت به نمايندگي نماينده‌اي كه به دليل وزارت و امثال آن از نمايندگي كناره‌گيري كرده است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1359/06/09 استعلام اشخاص  
1359/06/11 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 94 - 141
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-