شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتادو هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/09/28 استفساريه  
1362/10/07 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 88
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم و يكصد و شصتم قانون اساسي‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-