شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 18، 16، 11، 10، 8، بند 3 ماده 18 و ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص اخذ عوارض

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/10/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/18 گزارش کارشناسی  
1398/04/27 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-