شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/20 مصوبه هيات وزيران  
1396/11/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-