شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/20 لايحه  
1361/06/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/25 نامه استمهال  
1361/06/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 85 - 28
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-