شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه هاي شماره 25789/ت19957ه مورخ 1377/5/10 و شماره 25791/ت19965ه مورخ 1377/5/10 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/07/09 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1377/07/27 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/05/10 تصويب نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-