شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص مرجع امور روانشناسي در كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1391/07/09 استعلام اشخاص  
1391/09/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-