شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص مرجع امور روانشناسي در كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/07/09 استعلام اشخاص  
1391/09/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-