شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح دوفوريتي اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/01/27 طرح  
1399/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/02/20 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-