شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل بيست و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/02/07 استفساريه  
1377/04/10 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 27
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
صورت مشروح مذاكرات مجلس ، بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-