شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 24817ـ52 مورخ 1377/11/24 مدير كل درآمد سازمان تأمين اجتماعى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/02/02 رأی دیوان عدالت اداري  
1380/02/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-