شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و قانون متمم و آيين نامه اجرايي آن مصوب شوراي انقلاب اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/17 نامه دولت  
1361/07/24 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1358/05/20 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1361/05/14 جلسه مورخ 1361/5/14 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-