شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1، 3، 6، 13، 14 (و تبصره آن) 16، 36 و بند 5 و 6 ماده 36آيين‏نامه قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1371/05/25 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1371/06/07 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-