شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/12/06 مصوبه هيات وزيران  
1394/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/02/01 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-