شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21698/2/33 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/08/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1381/01/25 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-