شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/07 لايحه  
1360/09/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-