شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 7ـ4 ضوابط شرح تفصيلى شهر اروميه (مصوب 5/ 5/ 1373 شورايعالى شهرسازى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/05/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/08/13 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1378/11/24 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-