شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 قسمت (ز) مصوبه شماره 144 مورخ 1379/3/23 شوراي اسلامي روستاي قلعه پايين برم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/06/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/02 گزارش کارشناسی  
1396/07/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/12 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1396/10/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-