شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/03 لايحه  
1395/11/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/12/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-