شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمان‌هايي كه كلاً يا بعضاً به طور غيرقانوني تصرف و احداث شده‌اند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/05/27 طرح  
1362/02/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/19 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1362/03/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/04/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-