شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختياز كشاورزان قرار گرفته است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/10/04 نامه ستاد مركزي هيات هاي واگذاري زمين و احياء اراضي  
1369/10/05 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
نامه دفتر مقام معظم رهبري  
1370/01/07 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-