شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/10/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/02/10 مصوبه هيات وزيران  
1393/02/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/04/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1393/04/16 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1392/12/27 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/04 يازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-